David Kašpar

Finanční poradce s lidským přístupem

kaspi-edit

David Kašpar

Finanční poradce s lidským přístupem

Investice jsou především o porozumění cílů mých klientů

Investice jsou především o porozumění cílů mých klientů

+30 %

Až 30 % efektivnější dosažení cíle

Díky tomu, že svým klientům rozumím a dopředu si s nimi jasně nadefinuji jejich cíle a časové rámce, jsem potom schopen podstatně efektivněji nastavit investiční plán a díky tomu tak dosáhnout skoro o třetinu lepších výsledků.

Vy rozumíte svým cílům?

Krátkodobé cíle

Jedná se o cíle, které jsou v krátkodobém horizontu 1-3 let. Například to může být tvorba rezervy pro akutní situace či příprava na rekonstrukci.

Střednědobé cíle

Nastavení střednědobých cílů v rozmezí 3-10 let je užitečné třeba pro šetření na studium dětí, jako fond na dovolené, ale také třeba na pravidelnou obměnu automobilu.

Dlouhodobé cíle

Tady se klidně můžeme bavit až o celoživotních cílech. Ať už se jedná o "startovné" do života pro vaše děti, nebo šestření na vysněné auto či doživotní rentu.

Co byste měli znát

Co byste měli znát

Investiční plán

Investiční plán je strategie, kterou si vytváříte pro své investice. Tento plán vám pomáhá určit cíle, alokaci finančních prostředků a rizikový profil vaší investice. Investiční plán by měl zahrnovat informace o vašem finančním cíli, investičním horizontu a toleranci k riziku. Jeho hlavním cílem je pomoci vám dosáhnout finančních cílů s ohledem na vaše individuální potřeby a okolnosti.

ROI

ROI je ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi ziskem a náklady vaší investice. Jedná se o procentuální měřítko, které vám umožňuje vyhodnotit výnosnost investice. ROI se vypočítává jako rozdíl mezi ziskem a náklady investice dělený náklady investice, a výsledek se vyjadřuje jako procento. Vyšší hodnota ROI naznačuje vyšší výnosnost investice.

Úrok z investice

Úrok z investice je částka, kterou získáváte jako výnos za poskytnutí svých finančních prostředků do investice. Tento výnos je obvykle vyjádřen procentuálně a závisí na druhu investice a doby držení. Úrok z investice může být například ve formě úroků z bankovního vkladu, dividend z akcií nebo výnosů z dluhopisů. Je důležité zvážit potenciální rizika spojená s investicí a zhodnotit očekávaný výnos z investice před rozhodnutím se.

Moje investiční patero

Cíl

Jako první je vždy hlavní stanovit si ten správný cíl. Vlastně definujeme si to, čeho chcete investováním dosáhnout.

Nikdy není dobré, aby se veškeré prostředky vkládaly pouze do jednoho produktu. Diverzifikací portfolia maximalizujeme šanci na úspěšnou investici.

Diverzifikace

Riziko

Je pro mě velmi důležité, abych vždy uváděl rizika na pravou míru a snažím se identifikovat vaše finanční možnosti. 

Transparence je pro mě jednoznačně nejdůležitější bod spolupráce s vámi. Celý svůj business zakládám na tom, že máte jako klient všechny informace.

Transparence

Kvalita

Snažím se poskytovat jen ty nejkvalitnější služby. Nefunkční investice pro mě nedává smysl. Kvalitně obsloužený klient je spokojený klient.

Moje investiční patero

Cíl

Jako první je vždy hlavní stanovit si ten správný cíl. Vlastně definujeme si to, čeho chcete investováním dosáhnout.

 

Diverzifikace

Nikdy není dobré, aby se veškeré prostředky vkládaly pouze do jednoho produktu. Diverzifikací portfolia maximalizujeme šanci na úspěšnou investici.

 

Riziko

Je pro mě velmi důležité, abych vždy uváděl rizika na pravou míru a snažil se identifikovat finanční možnosti klienta. 

 

Transparence

Transparence je pro mě jednoznačně nejdůležitější bod spolupráce s vámi. Celý svůj business zakládám na tom, že máte jako klient všechny informace.

Kvalita

Snažím se poskytovat jen ty nejkvalitnější služby. Nefunkční investice pro mě nedává smysl. Kvalitně obsloužený klient je spokojený klient.

Investiční kalkulačka

Spočítejte si orientační výnos

Vyzkoušejte si investiční kalkulačku a zjistěte orientačně jakou návratnost bude mít vaše investice! Nastavte si podmínky pravidelnosti vkladu, její výši a odhadovaný výnos. Ten se odvíjí od rizika investice – níže najdete pár příkladů: 

Nízké riziko – 5-9 %

Střední riziko – 9-11 %

Vysoké riziko – 11-25 %

Počáteční hodnota
Pravidelná investice
Frekvence investice
Očekávaný výnos
Kolik let budete investovat?

Konečná hodnota vašich peněz -
Rok Počáteční hodnota Roční investice Celková investice Získaný výnos za rok Celkový získaný výnos Doba investování

Jak začíná naše spolupráce?

Osobní setkání

Sejdeme se na místě podle vašeho návrhu. Dojedu za vámi vlastně kamkoliv budete potřebovat. Promluvíme si spolu o vašich cílech a navrhnu, jak by měl váš investiční plán vypadat.

Investiční plán

Sestavím vám investiční plán podle vašich cílů, o kterých jsme se bavili na našem setkání. Plán vám odprezentuji a dám k případné konzultaci se třetí stranou.

Podpis smlouvy

Ve chvíli, kdy je vše podle vašich představ přichází na řadu už pouhé formality ve formě podpisů smluv, nastavování trvalých příkazů a začátek nové a věřím, že úspěšné spolupráce.

Získáte ve mně partnera na celý život

Spoléhá na mě více než 300 klientů

Moji klienti jsou především rádi, že s nimi jednám na rovinu. Když se něco nepodaří, řeknu to tak, jak to je a nehledám výmluvy. Na ty totiž správný poradce nemá čas, protože se musí zabývat řešením problému. 

300+

Něco málo o mně

Ve finančním světě se už pohybuju přes 7 let. Hned na začátku mé kariéry jsem měl to štěstí a vyzkoušel jsem si, jak finanční poradenství rozhodně nechci dělat. Nikdy to pro mě nebyla honba za rychlými penězi na úkor klienta. Věděl jsem, že tam ty peníze jsou, ale jediná cesta, která po mě připadala v úvahu, byla skrz široké portfolio spokojených klientů. Nyní už jich mám přes tři sta a s čistým svědomím si můžu říct, že každému z nich jsem skutečně pomohl.

0 let
ve financích
0 +
milionů Kč ve správě